Social Influencing

Att inte bygga en social närvaro i dag på digitala plattformar är som att inte existera. Organisationers trovärdighet kommer i stor utsträckning från medarbetarna och inte organisationerna själva. Att som organisation trycka ut sitt budskap i sociala kanaler blir lätt för säljande vilket leder till låga interaktioner från omgivningen. Människor relaterar idag till människor mer än de relaterar till organisationer vilket tydligt kan bevisas. Under min tid på Volvo drev jag den sociala media agendan och kunde se att mina ambassadörers engagemang många gånger fick bättre räckvidd än vad Volvo Group som företag med 300 000 följare kunde nå.

Jag utvecklar organisationers närvaro på sociala medier genom att bygga medarbetares närvaro i sociala medier genom ett program som går under namnet social influencing ambassadör program. En ökad synlighet gynnar inte bara den enskilda individen utan organisationers trovärdighet. Denna trovärdighet leder till en större attraktionskraft för att behålla och attrahera nya medarbetare, nå investerare, öka försäljningen, visa sig intressant vid benchmarking och framstå som marknadsdrivande inom sitt område.


Vill ni veta mer, kontakta mig på info@kommunikativaverktyg.se

 


Coach/Mentorskap

Med erfarenhet av att stöttat ledare i 10 år på nationell och internationell nivå i kommunikativt ledarskap och med en utbildning som personlig coach vet jag hur ensamt det kan kännas på toppen för dig som ledare. Att få någon att bolla sina idéer med och utveckla sitt kommunikativa ledarskap är nyckeln för att bli en ännu bättre chef och ledare.


För mer information kontakta mig på info@kommunikativaverktyg.se


Corporate Storytelling

Ett verktyg för att skapa en stark kultur och nyttja medarbetares kunskap är genom corporate storytelling. Under min tid på Stora Enso drev vi ett större storytelling arbete i organisationen som gick ut på att "vittja" organisationen på dess berättelser. Alla organisationer har berättelser och här handlar det om att ta vara på dem och nyttja dem internt som externt för att bygga en stark kultur och ett starkt varumärke. Berättelserna kan användas internt genom olika kanaler men också externt i rekryteringsannonser, företagspresentationer m.m. Att nyttja kraften av berättelser och interna stories är ett starkt redskap för att nå ut i bruset.

Vill ni veta mer kontakta mig på info@kommunikativaverktyg.se