Med hjälp av fysiska som psykiska verktyg är min ambition att öka välmående och engagemangsnivå, för organisationer, tjugofyrasju.Henrik Axelsson 
Info@kommunikativaverktyg.sePodcast tjugofyrasju kring motivation, ledarskap och välmående tjugofyrasju. Hur vi mår på jobbet påverkar oss i hemmet och hur vi mår hemma påverkar oss på jobbet. En podcast för att inspirera till ett ökat välmående och engagemang oavsett plats i livet