Podcast - tjugofyrasju

Henrik Axelssons podcast kring motivation, ledarskap och välmående tjugofyrasju. Hur vi mår på jobbet påverkar oss i hemmet och hur vi mår hemma påverkar oss på jobbet. En podcast för att inspirera till ett ökat välmående och engagemang oavsett plats i livet.

Arbetsliv och fritid = livstid. En föreläsning kring vad som skapar välmående tjugofyrasju.
Studier visar på att en ökad engagemangsnivå leder lägre omsättning av anställda, högre lönsamhet och ökad försäljning.

Med en engagemangsnivå på 14 procent i svenska organisationer blir det allt tuffare att konkurrera om rätt arbetskraft och behålla de medarbetare man har. I en spännande föreläsning som lyfter vilka drivkrafter som styr oss som individer tittar vi på vad som kan stärka individ, ledarskapet, organisation och därmed engagemangsnivån i de svenska organisationerna, genom ökat välmående tjugofyrasju.

För höstens föreläsningar, klicka här.

Klicka här för läsa mer, eller boka mig genom att klicka här: info@kommunikativaverktyg.se