Podcast - tjugofyrasju

Henrik Axelssons podcast kring motivation, ledarskap och välmående tjugofyrasju. Hur vi mår på jobbet påverkar oss i hemmet och hur vi mår hemma påverkar oss på jobbet. En podcast för att inspirera till ett ökat välmående och engagemang oavsett plats i livet.

Föreläsning arbetsliv och fritid = livstid
Idag skiljer vi på arbetsliv och privatliv. Men vi har ett liv och vad gör vi då för att må bra inte bara lördag-söndag? En verktygslåda från teori till praktik.
 
Klicka här för läsa mer, eller boka mig genom att klicka här:
info@kommunikativaverktyg.se