Jag skapar förutsättningar för individers välmående tjugofyrasju privat som organisatoriskt

Välmående individer tjugofyrasju

Vill ni boka mig för en föreläsning eller höra mer skicka ett meddelande.

Thank God it's a new week

En bok om engagemang genom ökat välmående tjugofyrasju. För dig som är chef eller medarbetare och är på jakt efter ett ökat välmående och därmed en ökad engagemangsnivå.

Verktyg föreläsning

För dig som vill ta första steget mot ett ökat välmående tjugofyrasju och som lyssnat på en av mina föreläsningar finns ett verktyg att ladda ner här, kostnadsfritt.

Sagt om Henrik på föreläsningar