Kommunikativa verktyg

Strategiska verktyg för företag och organisationer.

Kommunikativa verktyg - samling

Kommunikativa spelkort

Kommunikativa spelkort ett strategiskt verktyg för företag och organisationer som skapar dialog, leder till motivation och måluppfyllelse. Används för att nå strategi, driva transformation eller utveckla organisation och team. 

Kommunikativa Spelkort finns i de 9 olika kategorierna: Leadership & Employee, Engagement & Motivation, Feedback, Story, Mood, Discrimination, Action, Sustainability och Safety.

Kommunikativa spelkort - Henrik Axelsson

Barometern

Barometern är för dig som chef som vill ta pulsen på ditt ledarskap. Överensstämmer din syn på ditt ledarskap på den dina medarbetare har om dig? Barometern tar pulsen på dig och skapar ett underlag för att stärka dig som ledare men också ditt team som helhet. Baromtern hämtar kunskap från mittuniversitetet om vilka beteenden som stödjer ett kommunikativt ledarskap, Solange Hamrin, MIUN. De fyra beteenden definieras som strukturera,utveckla, interagera och representera.

Barometern kommer med en bruksanvisning, 100 medarbetarenkäter, 10 chefsenkäter. 1 enkät per person och mätillfälle.

Barometern - Kommunikativa Verktyg

Kommunikativa kartor

Kommunikativa Kartor består av hela 6 verktyg som ger chefer ett fysiskt verktyg att planera sitt kommunikativa ledarskap samt utveckla teamets prestation och motivation.

Kommunikativa Kartor innehåller förutom medföljande mallar, de sex olika verktygen: Nulägeskartan, Årskartan, Målgruppskartan, Målkartan,Uppföljningskartan och Handlingskartan.

Kommunikativa kartor