Barometern

Barometern är för dig som chef som vill ta pulsen på ditt ledarskap. Överensstämmer din syn på ditt ledarskap på den dina medarbetare har om dig? Barometern tar pulsen på dig och skapar ett underlag för att stärka dig som ledare men också ditt team som helhet.

Barometern - Kommunikativa Verktyg

Vad ingår?

Barometern delas in i fyra barometerområden och bygger på forskning kring vilka beteenden som styr/påverkar kommunikativt ledarskap. Områdena är mål och uppföljning, feedback och utveckling, team och kultur samt föredöme och stöd.

Barometern kommer med en bruksanvisning, 100 medarbetarenkäter, 10 chefsenkäter. 1 enkät per person och mätillfälle.

Barometern är för dig som vill göra en snabb pulsmätning. Den fungerar lika bra i liten som stor organisation. Oavsett om man har en årlig större medarbetarundersökning kan denna vara ett komplement för att ta tempen på organisationen och teamet här och nu med hjälp av några snabba frågor.