Thank God it's Friday

Arbetsliv och fritid = livstid. Ett ökat välmående tjugofyrasju

Boka mig, info@kommunikativaverktyg.se

Varför ska ni boka mig?

Vi kan utveckla ledarskapet eller medarbetarskapet i en organisation men om vi inte förstår hur allt hänger samman tjugofyrasju kommer det arbete vi lägger ner på ett enskilt område inte vara tillräckligt. Föreläsningen Thank God it´s Friday täcker de faktorer som skapar motivation, välmående engagemang 24/7 och därmed stärker individer och organisationer.

Med en erfarenhetsbank, som bla polis, ledare inom fitnessindustri, kock, säljare, kommunikatör i globala positioner som Volvo Group och Stora Enso blandas en föreläsning med riktiga case där teori lyfts in i och omsätts i praktik. Målet är att ge åhörarna en inspirerande föreläsning för ökat välmåendet tjugofyrasju oavsett om det gäller arbetsliv eller privatliv = Ett liv. Läs mer om mig, här.

Kontakta mig för bokning