BOKA MIG
Arbetsliv och fritid = livstid. Ett ökat välmående tjugofyrasju
info@kommunikativaverktyg.se
Vi kan utveckla ledarskapet eller medarbetarskapet i en organisation men om vi inte förstår hur allt hänger samman tjugofyrasju kommer det arbete vi lägger ner på ett enskilt område inte vara tillräckligt. Föreläsningen arbetsliv & fritid = livstid täcker de faktorer som skapar motivation, välmående engagemang 24/7 och därmed stärker individer och organisationer.

Hur hittar du ditt why? Idag skiljer vi på arbetsliv och privatliv. Men vi har ett liv och vad gör vi då för att må bra inte bara lördag-söndag?


Individ
Stress och psykisk ohälsa ökar. Samtidigt är stora delar av Sveriges befolkning soffpotatisar. Hur kommer det sig? När träning bevisligen är ett recept för ökat välmående. Vad krävs för att lyckas utifrån din egna definition av lycka?

Organisation
Hur skapas en välmående organisation och en kultur som kan få även ett av världens äldsta bolag att lyckas med sin transformation. Kan man ha kul på jobbet och ändå prestera?

Ledarskap
Vilka verktyg kan skapa en stark autonomi och hur vet man egentligen som chef om man är så bra som man tror att man är? Enda sättet att förstå varandra är genom dialog men hur gör man?

Med en erfarenhetsbank, som bla polis, ledare inom fitnessindustri, kock, säljare, kommunikatör i globala positioner som Volvo Group och Stora Enso blandas en föreläsning med riktiga case där teori lyfts in i och omsätts i praktik. Målet är att ge åhörarna en inspirerande föreläsning för ökat välmåendet tjugofyrasju oavsett om det gäller arbetsliv eller privatliv = Ett liv.
Läs mer om mig, här.
Boka mig för inspirationsföreläsning.

Workshop i kommunikativt ledarskap med stöd i mina kommunikativa verktyg.

Social media ambassador program.
Ge dina medarbetare en flygande start att bli ambassadörer för sig själv men också för organisationen där de jobbar.

info@kommunikativaverktyg.se