Social influencing

Att inte bygga en social närvaro i dag på digitala plattformar är som att inte existerar. Organisationers trovärdighet kommer i stor utsträckning från medarbetarna och inte organisationerna själva. Att som organisation trycka ut sitt budskap i sociala kanaler blir lätt för säljande vilket leder till låga interaktioner från omgivningen. Människor relaterar idag till människor mer än de relaterar till organisationer vilket tydligt kan bevisas. Under min tid på Volvo drev jag den sociala media agendan och kunde se att mina ambassadörers engagemang många gånger fick bättre räckvidd än vad Volvo Group som företag med 300 000 följare kunde nå. 

Jag utvecklar organisationers närvaro på sociala medier genom att bygga medarbetares närvaro i sociala medier genom ett program som går under namnet social influencing ambassadör program. En ökad synlighet gynnar inte bara den enskilda individen utan organisationers trovärdighet. Denna trovärdighet leder till en större attraktionskraft för att behålla och attrahera nya medarbetare, nå investerare, öka försäljningen, visa sig intressant vid benchmarking och framstå som marknadsdrivande inom sitt område. 


Vill ni veta mer, kontakta mig på mailto:info@kommunikativaverktyg.se